NL   EN  

Contact

Smeets Recruitment

T: 020 - 799 7664

E:info@smeetsrecruitment.nl

I:
http://smeetsrecruitment.nl


Kantoor Amsterdam
World Trade Center
Zuidplein 36 H
1077 XV Amsterdam

Recruitment81.jpg

Disclaimer

Deze website kan het best worden bekeken in de browsers Mozilla Firefox, Google Chrome of Apple Safari. 

De informatie op deze site is uiterst zorgvuldig samengesteld. Na uitgebreid onderzoek in de markt en onze voorgaande ervaring is deze vorm van dienstverlening opgezet. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over zowel de inhoud van deze site, of de inhoud van onze dienstverlening, dan kunt  u contact opnemen.

Aan de inhoud van de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 

Copyright © Smeets Recruitment. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


Privacy statement

Smeets Recruitment verwerkt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens voor zover dat nodig is voor een verantwoorde uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen, overeenkomstig de geldende wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens, bestaande uit het verwerken van persoonsgegevens in een (online) database, ten behoeve van:
- een snelle afwikkeling van reacties en bespoediging van het proces;
- de beoordeling van de geschiktheid van kandidaten (freelancers dan wel kandidaten afkomstig van een toeleverancier)
voor een ter beschikking stelling bij een opdrachtgever;
- het ter beschikking stellen van een sollicitant voor een opdrachtgever;
- het voorbereiden, aangaan, uitvoeren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten;
- het behandelen van eventuele geschillen.

De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na afsluiting van het dienstverband verwijderd of twee jaar na inschrijving als freelancer verwijderd, tenzij bepaalde persoonsgegevens volgens een in de wet opgenomen termijn langer bewaard moeten worden. U heeft de mogelijkheid tot inzage en eventueel correctie van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen.


Credits & bronnen

Al het materiaal (tekst en afbeeldingen) op deze website is gemaakt door Smeets Recruitment, met vriendelijke toestemming van de volgende organisaties: Rabobank, ABN Amro, ING, SNS, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Avero Achmea, Aegon, ibc business consulting. Accenture, Atos, Capgemini, Hewlett Packard, IBM, Logica, Microsoft, Ordina, Philips, Cadac Group.


Contact 16522-Agent-4-Several-Agents-ORG_1.jpg
Contact

Copyright © 2000-2019 | Smeets Recruitment | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy Statement