NL   EN  

Contact

Smeets Recruitment

Zuidplein 36, 1077 XV  Amsterdam
+31(0)20-7997664
info@smeetsrecruitment.nl
http://smeetsrecruitment.nl

-
Disclaimer

De informatie op deze site is uiterst zorgvuldig samengesteld. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over zowel de inhoud van deze site, of de inhoud van onze dienstverlening, dan kunt  u contact opnemen. Aan de inhoud van de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 

Copyright © Smeets Recruitment. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

-
Privacy statement

Smeets Recruitment verwerkt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens voor zover dat nodig is voor een verantwoorde uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen, overeenkomstig de geldende wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens, bestaande uit het verwerken van persoonsgegevens in een (online) database, ten behoeve van:
- een snelle afwikkeling van reacties en bespoediging van het proces;
- de beoordeling van de geschiktheid van kandidaten (freelancers dan wel kandidaten afkomstig van een toeleverancier)
voor een ter beschikking stelling bij een opdrachtgever;
- het ter beschikking stellen van een sollicitant voor een opdrachtgever;
- het voorbereiden, aangaan, uitvoeren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten;
- het behandelen van eventuele geschillen.

De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na afsluiting van het dienstverband verwijderd of twee jaar na inschrijving als freelancer verwijderd, tenzij bepaalde persoonsgegevens volgens een in de wet opgenomen termijn langer bewaard moeten worden. U heeft de mogelijkheid tot inzage en eventueel correctie van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen.

-
Credits & bronnen

Al het materiaal (tekst en afbeeldingen) op deze website is gemaakt door Smeets Recruitment, met vriendelijke toestemming van de volgende organisaties: ABN-Amro, ING, Rabobank; Nationale Nederlanden, Delta Lloyd; IBC Business Consulting.

.


Contact 16522-Agent-4-Several-Agents-ORG_1.jpg
Contact

Copyright © 2000-2023 | Smeets Recruitment | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy Statement